NIEUW PERSPECTIEF

BureauNoordeloos verstaat de kunst van het bouwen. Het bureau, opgericht in de jaren ‘50, heeft een zeer brede ervaring in talloze projecten; van particuliere villa’s tot ontwikkelde woonwijken, van kantoor- en bedrijfs-gebouwen tot multifunctionele centra, van huisartsenposten tot zorgcentra, van gemalen, sluizen en bruggen tot parkeergarages. Onze ontwerpen zijn herkenbaar door een pragmatisch concept, een functionele opzet met een goede logistiek en een zorgvuldige uitwerking in architectuur en bouwkunde.

 

Om in complexe vraagstukken en integrale ontwerpopgaven de opdrachtgever op elk niveau en in elke fase goed te kunnen adviseren, is veel nodig. Het moderne architectenbureau moet een brede kennis op het gebied van 3D-bouwtechniek, duurzaamheid, innovatie, budgettering, bouwproces, gebouwbeheer en -onderhoud hebben om de grotere opdrachten aan te kunnen. Juist in de veranderende bouwwereld van verduurzaming, herbestemming en projectontwikkeling zal iedere project multidisciplinair benaderd moeten worden. Om zo’n vraagstuk integraal en volledig te kunnen beantwoorden, werken we al langere tijd samen met Architectenbureau Jongsma|Dijkhuis uit Delfzijl. Dit bureau heeft een ruime ervaring in de volle breedte van het vak: ontwerp, uitwerking en bouw-management van woningbouwprojecten, industriële en civiele werken, onderwijsgebouwen (PO) en andere utilitaire projecten in de private en publieke sectoren. We zijn erg blij met deze samenwerking, maar we gaan nog een stap verder; vanaf 1 juni 2016 werken de beide teams zelfs vanuit één locatie.

 

Vanuit het kantoor aan de Brander 21 te Delfzijl werken beide bureaus nu intensief samen, met behoud van de eigen identiteit, in afzonderlijke en gezamenlijke projecten, delen we de facilitaire zaken en wisselen we dagelijks kennis en ervaring onderling uit. Zo is ons flexibele team van 2 architecten, 2 bouw-managers, 3 BIM-modelleurs en 1 bureaumanager in staat om op vakkundige wijze met opdrachtgever, bouwer, overheid en leverancier inspirerende en doelmatige gebouwen te ontwerpen en te realiseren, niet alleen in de regio Groningen en het Eemsmondgebied, maar door heel Nederland. Later dit jaar zullen Dries Jongsma en Henk Dijkhuis hun werkzaamheden geleidelijk afbouwen en zal ondergetekende hun bureau onder dezelfde naam voortzetten. De huidige samenwerking van bureauNoordeloos met andere professionals blijft uiteraard ook bestaan. Het adres aan de Atoomweg 2G te Groningen blijft gehandhaafd en zal op afspraak gebruikt kunnen worden voor overleg-, presentatie- en vergaderdoeleinden.

 

De relatie met u, als gewaardeerde opdrachtgever of partner in het ontwerp- en bouwproces, zal wat ons betreft niet veranderen. Wij blijven ons, als bureauNoordeloos, inzetten om antwoord te geven op uw ambities en uw toekomstplannen, maar dan vanuit een nieuwe inspirerende werkplek en samen met nog meer professionals om zodoende de kwaliteit van ons werk en dus uw project te vergroten. Ter inspiratie ontvangt u in de bijlage een selectie van de gerealiseerde projecten van de samenwerkende architecten van de afgelopen jaren.

 

Derk M. Flikkema

06 22 412 513