Woonzorgcomplex Dr. Mantingh

PlaatsStadskanaal
opdrachtgeverWooncom
Jaar ontwerp2004
Jaar realisatie2006

Het bouwplan voor de Dr. Mantinghlocatie maakt deel uit van een nieuw stedenbouwkundige plan voor het centrumgebied van Stadskanaal. Voor de omgeving van de Dr. Mantinghlocatie is als ontwerp-concept de referentie van de CAMPUS meegegeven. Die referentie is vertaald met het aangeven van een aantal bebouwingsclusters in een verder parkachtig in te richten gebied. BureauNoordeloos is als architect betrokken bij de nieuwbouw binnen de bebouwingsclusters.

Binnen dat principe is een drietal bebouwingsclusters gevormd bestaande uit strip 1,2 en 3. Strip 1 is daarbij een bestaand te versterken cluster. Strip 2 is een geheel nieuw cluster en strip 3 is opgebouwd uit de bestaande bebouwing van het CWI met appartementenblok en een nieuwbouw volume ten zuiden daarvan.
Daar waar de gebouwen de rand van het cluster uitmaken staan de gebouwen in het als park in te richten openbare groengebied Op die wijze ontstaat er voor de bebouwing binnen de clusters een interessante oriëntatie op het park en op de zon.
De bouwvolumes in de strip zijn aan elkaar gerelateerd in positie zodat het principe van het cluster wordt versterkt. De nieuwe bebouwing van strip 2 en 3 bestaat beide uit een basement met daarop losse bouwvolumes. In de bebouwing van het basement is gestreefd naar de vestiging van een uitgebreid gezondheidscentrum met huisartsen, apotheek, groen kruis