Woontoren De Groenling Wielewaalplein

PlaatsGroningen
opdrachtgeverLefier
Jaar ontwerp2006
Jaar realisatie2012

Het Wielewaalplein is één van de 2 winkelgebieden in de Oosterparkwijk. In de loop der jaren is dat centrum afgegleden naar een bedenkelijk niveau. In het kader van de opwaardering van de wijk past een herpositionering van het winkelplein met een nieuw stedelijk baken: de Wielewaalflat.

Omgeven door een monumentaal modern complex van woningbouw en een kantoorvleugel is een nieuwe toevoeging gemaakt met een supermarkt en woontoren die het complete gebouwde ensemble bindt en een nieuw gezicht geeft aan dit plein in de stad. Dat gezicht wordt met name bepaald door de toren van 20 verdiepingen met 149 eenheden voor starters/studenten op de woningmarkt. Het gedifferentieerde programma is afleesbaar in het torenvolume met een gelede bouwmassa die de markante positie en hoogte ondersteunt.

Het Wielewaalplein is een winkelplein op de noordelijke Rand van de Oosterparkwijk in Groningen. Ter plaatse kruist die wijk de intensiveringszone van het Oosterhamrik kanaal. Het winkelplein zelf is in verval en vraagt om een oppepper, vanuit de ontwikkelvisie is hier een hoog gebouw gepland, als onderdeel van de Intense Stad.

In heeft voor dit gebouw een doelgroep van starters / studenten+ in gedachten met kleine appartementen zowel in koop als in huur. Onder die appartementen is dan plaats voor een nieuwe supermarkt met parkeerplaatsen voor de woningen op het dak.
In architectuur zijn die twee programma’s met elkaar verbonden in een totale ontwikkeling als een belangrijk nieuw landmark in de wijk en langs het Oosterhamrik kanaal. De bouwmassa wordt daartoe op grote hoogte voorzien van uitbouwen die de markeringsfunctie benadrukken en tevens binnen een eenvoudig basisconcept ruimte bieden aan de gevraagde extra grote woningen.
Het ensemble van oud en nieuwbouw wordt aan elkaar gekoppeld d.m.v. een houten terraszone die de 2 werelden met elkaar verbindt. Aan het water is een commerciële ruimte gepland die horeca, kindercrèche of fitness zou kunnen bevatten.