Wijkvernieuwing Hyypocrateslaan

PlaatsGroningen
opdrachtgeverNijestee
Jaar ontwerp2008
Jaar realisatie2008

Op verzoek van aannemer Plegt Vos, is BureauNoordeloos aangeschoven in een bouwteam met als doel om in een deel van de wijk Corpus den Hoorn vervangende nieuwbouw te realiseren voor 140 woningen in de sociale huur. Dat impliceert een beperkte opgave, bouwen binnen een vastgestel;d stramien met een zeer beperkt budget.

Tezamen met Plegt Vos zijn de mogelijkheden onderzocht. Daarin bleek dat er een nog onopgelost probleem van de stedenbouwkundige herverkaveling in combinatie met de nieuwe gemeentelijke parkeerenorm moest worden opgelost. Tevens is een beeldonderzoek gestart naar de mogelijkheden van transformatie van het standaardtype en de mogelijke variaties in dat beeld.

Het resultaat is een gemodificeerde standaardwoning ontwikkeld en gebouwd in een onwaarschijnlijk rap tempo (1,5 jaar van initiatief tot oplevering) De gevonden rijkdom binnen de strakke randvoorwaarden is opmerkelijk te noemen evenals de mogelijkheid van Plegt Vos om de variatie op een soepele manier in te vlechten in de eigen bouwsystematiek.

Het doel van de wijkvernieuwing is gehaald. Met een terugkeerpercentage van +50% is een zeer hoge score gehaald van herplaatsing van oorspronkelijke bewoners.