disclaimer

bureauNoordeloos stelt het op prijs dat u deze website bezoekt. Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. bureauNoordeloos behoudt zich het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. bureauNoordeloos sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website dan wel het gebruik van informatie van deze website.


Auteursrecht
Auteursrechtelijk beschermde ontwerpen, afbeeldingen en teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van bureauNoordeloos of de eventuele opdrachtgever van het betreffende object.

Onjuistheden
bureauNoordeloos stelt het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over onze dienstverlening worden doorgegeven via contact rechtsboven. Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!